Tel       : +90.212.325 15 61 
E-Mail : atanafs@gmail.com
E-Mail : bilgi@atanafs.com

 FİLTRE PRES SİSTEMİ

Filtrasyon ve Susuzlaştırma Teknolojisi

Filtrepres katı ve sıvı fazların ayrılması mantığı ile çalışan, genellikle susuzlaştırma (atık hacmini azaltma, üründeki su miktarını azaltma...) veya filtrasyon uygulamalrında kullanılan özel bir ekipmandır. Sıralı dizilen filtrepres plakaları içerisine pompa ile transfer edilen sulu çamur, basınç yükseldikçe içerisindeki katı maddeleri plakalar arasındaki boşluklarda bırakarak bezlerden süzülür. Filtrepres çıkışında katı fazda filtrepres keki ve sıvı fazda da filtrat ortaya çıkmaktadır. Filtrasyon prosesi kesiklidir, plakalar doldukça sistem açılır ve oluşan filtrepres keki temizlenir. Ardından çevrim tekrarlanır.

Filtrepres, çok uzun yıllardan beri kullanılmakta ve yüksek susuzlaştırma verimi nedeniyle birçok uygulamada tercih edilmektedir. Teknolojil gelişmeler ile daha pratik, daha kontrollü ve tam otomatik olarak çalıştırılabilen modelleri geliştirilmiştir. Filtrepresin diğer susuzlaştırma ve filtrasyon ekipmanlarına göre avantajları şöyle sıralanabilir.

* Susuzlaştırma verimi yüksektir.
* Oluşan kekin depolama, taşıma ve bertaraf maliyetleri düşüktür.
* Yüksek askıda katı madde giderimi sağlar.
* Oluşan kek konsantrasyonu, besleme atık konsantrasyonundan tamamıyla bağımsızdır.
* Kapasite artırımı veya kapasite düşüşü istendiğinde kolayca modifiye edilebilir.
* İlk yatırım ve işletme giderleri düşüktür.
* Sağlam ve dayanıklı yapıya sahiptir.
* Bakım ihtiyacı azdır.
* Çalıştırması kolaydır.
* Otomasyona uyumludur.

Filtrepres Çeşitleri

* Manuel Plakalı Taşımalı : Plaka aralama ve temizleme işlemi ekipmanı kullanan kişi tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Yatırım maliyeti açısından ekonomik bir modeldir.

* Otomatik Plakalı Taşımalı - Zincirli : Piston geri ilerlerken birbirine zincir ile bağlı plakaları da çekerek tek seferde tüm plakaları aralar. Piston hareketinin durması ile birlikte plakaların açılması tamamlanmış olur. Zincirli plaka aralama/taşıma sisteminin maksimum 20 plakaya kadar olan filtrepreslerde kullanılması önerilmektedir. Sık servis gören ve hızlı temizlenmesi gereken uygulamalarda, özellikle de mermer sektörü tarafından tercih edilen bir modeldir.

* Otomatik Plaka Taşımalı - Arabalı : Piston geri ilerleme hareketi sona erdiğinde filtrepres üzerindeki plakalar otomatik arabalı sistem ile teker teker açılır. Tüm plakaların taşınması tamamlandığında araba başlangıç konumune gelir. otomatik arabalı taşıma sistemi plaka sayısından bağımsız olarak tüm filtrepreslerde kullanılabilir. En önemli avantajı fiziksel güç gerektirmeden sadece tek operatörün gözlemi ile çalışabilmesidir. Bu nedenle sık servis gören uygulamalarda personel ihtiyacını minimize ettiği için tercih edilmektedir.

* Minifiltre : Minifiltre, sıvıların içerisinde bulunan mikron büyüklüğündeki katı maddelerin filtrasyonunda genellikle şarap, şıra, zeytinyağı v.b. sıvılarda bulanıklığı gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun nedeni bu tip gıdalardaki katı maddelerin büyük oranda organik olması ve zamanla okside olarak ürünün kalitesini bozmasıdır. Gıda sektöründe berrak ürün elde etme ihtiyacı kadar ürünün kalitesini, tadını, raf ömrünü artırmak da son derece önemlidir. Minifiltre ile kağıt filtrelerde süzülen sıvıda mikron boyutunda olan katılar tutularak istenilen nihai ürün kalitesi çok kısa bir sürede elde edilmektedir.

Gıda sektörünün yanında kozmetik sektöründe, kimyasal solüsyon ve boryağı filtrasyonunda da kullanılmaktadır.

Minifiltre filtrasyon işlemi karton filtrelerle veya özel filtre bezleri ile yapılmaktadır.

Minifiltre kapalı devre olduğundan dış ortam ile teması kesilerek filtrelenen malzemenin oksidasyonu önlenmiş olur.

* Mini Filtrepres :  Mini filtrepres, küçük ölçekli uygulamalarda şarap, zeytinyağı, şıra, sirke v.b. sıvılardaki bulanıklığı gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Kaplamacılarda çapak alma suyunun filtrasyonunda, ramat işlemlerinde değerli maddelerin geri kazanımında, ar-ge yada pilot ölçekli çalışmalarda, proses ve reel kapasitelerin belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Filtrasyon işlemi prosese uygun değişik filtrasyon bezleri ile yapılmaktadır.

* Dikey Pres : Dikey Pres, sıvıların içerisinde bulunan mikron büyüklüğündeki katı maddelerin filtrasyonunda kullanılmaktadır. Dikey presle kağıt filtreler ile süzülen sıvıdaki mikron boyutunda önemli olan katılar tutularak istenilen nihai ürün kalitesi çok kısa bir sürede elde edilmektedir.

Dikey Pres, zeytinyağı, gıda, içecek filtrasyonunda, kaplama banyoları filtrasyonunda, soğutma ve kesme sıvılarının tortu filtrasyonunda kullanılmaktadır.

Filtrepres Kullanan Sektörler

Mekanik susuzlaştırma ekipmanları arasında en yüksek katı madde oranı sağlayan filtrasyon plakaları geniş bir uygulama alanına sahiptirler.

1- Seramik, Porselen ve Çömlek Üretiminde
2- Mermer Sanayi
3- Cam Sanayi
4- İlaç ve Kozmetik Sektörü
5- Kağıt Sektörü
6- Gıda Sanayi
* Maya üretimi; Şeker üretimi (şeker atıkları, karbonatlaşma çamuru); Süt ve süt ürünleri; Mezbahalar; Çikolata ve şekerleme üretimi; Hazır yemek fabrikaları; Sirke, şıra ve şarap üretiminde.

7- Bitkisel Yağ Sanayi
* Biyodizel; kanola yağı; Ayçiçek yağı; Zeytinyağı; Hurma yağı; Palm yağı; Mısır yağı; Diğer bitkisel yağlarda.

8- İçki ve Meşrubat Sanayi
* Alkollü içecek üretimi; Meşrubat üretimi; Meyve suyu üretimi; Posa filtrasyonu; Malt filtrasyonu; Anason filtrasyonu; Aromatik bitkilerden elde edilen sıvılarda.

9- Kimya Sanayi
* Temizlik maddeleri üretimi; Boya üretiminde; Tekstil kimyasalları üretimi; Parafin üretimi; Vazelin üretimi; Sabun ve deterjan üretimi; Pigmentler; Organik polimerler; Karbon; Fosforik asit; Silika Jel; Etanol çamuru; lateks.

10- Tarım Sektörü
* Gübre üretimi; tarım ilaçları üretiminde.

11- Metal İşleme ve Yüzey İşlem Sektörü
* Kaplama banyolarının filtrasyonu; Galvaniz sanayi; Elektro kaplama sanayi; Tufal çamuru; Sprey boya kabiini atıkları; Çapak alma sularının filtrasyonunda.

12- Maden ve Rafineri Sektörü
* Kil kaolen içeren suların filtrasyonu; Cevher zenginleştirme (bakır, çinko, kurşun, kömür v.s.); Kömür talaşı; Mineral talaşı; Ramat sularının filtrasyonunda.

13- Yağ ve Petrokimya Sektörü
* Atık yağların ve yağlı çamurların filtrasyonunda.

14- Arıtma Tesisleri
* Biyolojik arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma; Kimyasal arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma; Ham suların ve atık suların filtrasyonunda; Su tasfiye çamurlarında.

15- Diğer Uygulamalar
* Soğutma kulesi filtrasyonu; Gaz temizleyici çamuru; baca gazı kül filtrasyonu; Plastik geri dönüşüm tesislerinde.