ATAN FİLTRASYON SİSTEMLERİ SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

NOSAS YAĞ KURUTMA VE FİLTRASYON SİSTEMİ

wnkv7111.jpg

Ekipman Tanıtımı

Cihazımız partikül filtreleme ile yağdan su ayrıştırma özelliğini birleştirmiş offline ve online filtre sistemleridir. Bu sistemler yağ içindeki çözünmüş ve çözünmemiş suyu ayrıştırabilmektedir.

Yağa su karışımı probleminin sürekli olduğu gemi yakıt sistemlerinde, generatörlerde, hidrolik, yağlama yağı ve dişli yağı sistemlerinde kullanılmaktadır. Farklı yağlama ve hidrolik sistemlerinin ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerde dizayn edilebilir.

Böylece istenilen yağ temizlik değerlerine ulaşıldığı gibi aynı zamanda bu işin ekonomik olması da sağlanır.

Yüksek su girişinin oluştuğu yerlerde, su ayırma sistemlerimiz günlük 100 litreye kadar su ayırabilmektedir.

Gerçek su ayırım oranı sistem tasarımı, yağ türü, sıcaklık, viskozite, su içeriği ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere bir çok etkene bağlıdır.

Yağdaki su kirliliği, yağlama sistemlerinin en kötü düşmanlarından biridir ve yağlanan ekipmanda yıkıcı arızalarına neden olabilir. 

Vakumlu Yağdan Su Ayırma, serbest, emülsifiye ve çözünmüş suyun etkili bir şekilde uzaklaştırılması için en uygun çözümdür. 

NORMOIL, 10 yılı aşkın süredir özellikle çelik ve kağıt endüstrileri için tasarlanmış Vakum Kurutucu sistemleri üretmektedir. 

Hepsi çok yönlü tesislerimizde üretilen, standarttan tamamen özelleştirilebilir sistemlere kadar maliyet tasarrufu sağlayan, bakımı kolay çözümler sunuyoruz. 

Yüksek viskoziteli yağlama yağları için güvenilir, Vakumlu Yağdan Su Ayırma çözümlerinde dünyadaki rakiplerimizin bir adım önündeyiz. 

Sürekli araştırma faaliyetimiz sayesinde, kataloğumuz yüksek derecede kirlenmiş yağlar için saflaştırma çözümleri içerir.

Endüstriyel tesislerdeki yağlama sistemleri özellikle su kirliliğine karşı hassastır!

Örneğin Demir Çelik endüstrisinde, değirmenlerin merdane ünitelerine ve yatakların yağlama yağlarına son derece yüksek bir su girişi potansiyeli vardır.

NOSAS vakum prensibine ile yağ içerisine karışmış suyu ayırmak için üretilmiştir. NOSAS çözünmüş veya çözülmemiş suyun yanı sıra yağ içerisindeki yabancı gaz ve kimyasalları ayırmak içinde kullanılır.

NOSAS Vakumlu Yağdan Su Ayırma Sistemleri çeşitli makine rezervuarlarına doğrudan uygulanabilmektedir. Yağlama, Hidrolik, Trafo ve Türbin yağlarında partikülleri, gazları ve suyu ayrıştırmada kullanılır.

Temizlenmiş yağın ISO 4406'da belirtilen kalite olmasını sağlar. Yağ içerisindeki suyu alma ve önleme sistemi ile oksidayson yan ürünleri ortadan kaldırılır ve aşınma oluşumu da önlenir.

Suyun Neden Olduğu Sorunlar

  • İç korozyon
  • Bakteri oluşumu
  • Yağın yağlama özelliğinin azalması
  • Viskozitenin incelmeden dolayı filtrelerin verimsizliği

Yağdan Su Ayırma İşleminin Faydaları

  • Yağın ve sistem birleşenlerinin ömrü artar.
  • Kontrolsüz arızaları önler ve bakım maliyetlerini azaltır.
  • Yağ değişimin azalmasını sağlar.
  • Yağın yağlama özelliğinin artmasını sağlar.
  • Sistemden bağımsız olarak çalışabilir.
Çalışma Prensibi :
Emiş pompası ile yağ rezevuardan alınır. Normoil filtre sitemi ile katı partikül temizliği yapılır ve yağ ısıtıcı haznesine gelir ve burada ısıtılır ve daha sonra vakum odasına (maks. 60 °C) gönderilir, su saf vakum buharlaştırma yöntemi ile NOSAS Vakumlu Su Ayırma Sistemi ile ayrıştırılır.

Çıkışta Normoil Filtre Sistemi ile katı partikül temizliği yapılır ve yağ tekrar sistem rezervuarına gönderilir. Bu işlem ve çevrim periyodu plc kontrollü ve tam otomatiktir. 
Gaz halinde su tanklarına gelen yabancı sıvılar biriktirlir ve su maksimum seviyeye ulaştığında otomatik olarak tahliye edilir. Tahliye sırasında cihaz otomatik durur ve işlem bittiğinde tekrar çalışmaya başlar. Nem sensörü ile su oranı Rh % nem sürekli
izlenir. IPD parçacık sensörü ile eş zamanlı katı partikül sayımı yapılabilir.

İstenilen yağ sıcaklığı, ısıtıcıya entegre bir termostat ile kontrol altında tutulur. Yağın rezervuardan emilmesi, ısıtıcı odası, vakum odası ve tekrar rezervuara gönderilmesi tam otomatik bir işlemdir PLC tarafından kontrol edilir.
tn023.jpg
Nosas-16.jpg

Yağlama yağında bulunan suyun yağa verdiği zararlar ve kanıtlanmış etkileri şu şekildedir!
 

- yağ viskzoitesindeki değişim
- yağlama filmi kaybı
- ısı transfer yeteneklerinde azalma
- yağ kirliliği
- pompa kavitasyonu
- aşınma önleyici katkı maddelerinin azalması
- oksidasyon inhibitörleri ile kimyasal reaksiyonların oluşması

Yağlama yağının özelliklerindeki bu değişiklikler, mekanik ekipmanın yıkıcı arızalarına neden olabilir. Nosas Vakumlu Yağdan Su Ayırma Ünitesi herhangi bir formdaki yağda bulunan suyu verimli bir şekilde gidermek için tasarlanmıştır.

Vakumlu Yağdan Su Ayırma Sistemi Özellikleri :

NORMOIL Vakumlu Yağdan Su Ayırma Sistemi, doğrudan yağlama sistemi tankına bağlıdır. 

Normalde tankta iki bölgenin olması gerekir, ünite tankın dönüş tarafına  bağlanınca büyük miktarlarda suyu çıkarmak için kullanılabilir. 

İkinci adımda yağı çalışma sıcaklığına kadar doğrudan ısıtmak için elektrikli ısıtıcılar kullanılır.

Vidalı pompa : Üniteye yağ sağlamak için emniyet valfli yüksek verimli bir vidalı pompa kullanılır. Vidalı pompalar, daha yüksek emülsiyon yüzdelerinin oluşmasını önleyerek yağ ile su karışımının etkisini azaltmak için kullanılır.

Isı eşanjörü : Birinci ısıtma adımında yağı ısıtmak için bie ısı eşanjörü kullanılır. Ayrıca dönüşte yağın soğutulmasına izin vererek, tankta aşırı ısınmayı önler ve böylece yağlama sisteminde sıcaklık kontrolünü kolaylaştırır.

Giriş filtresi :  Vakumla dehidrasyon işlemi sırasında yağın temizliğini sağlar ve su ayırıcı difüzörlerin ömrünü uzatır.

Opsiyonel bir birleştirme filtresi : Düşük viskoziteli yağlarda (150 cSt'ye kadar) çalışırken daha yüksek oranlarda yağdan serbest su çıkarmayı sağlar.

Vakum odası : büyük miktarda yağın alınması ve yağ ile su karışımının geniş bir difüzör yüzeyine maruz bırakılması için tasarlanmıştır.

Yağdan ayrışan suyun yoğunlaşmasına izin vermek için vakum odasına bir kondenser ünitesi takılmıştır.

Atık su kanalizasyona atılır ve temiz yağ tank sıcaklığına yakın bir sıcaklığa soğuutulması için birinci ısı eşanjörü ile tanka geri gönderilir.
Su Yağdan Nasıl Ayrılabilir?

Suyu yağdan ayırmanın bilinen beş yöntemi vardır:

*** Yerçekimi Oturması:
Su ve yağ, farklı yoğunluklara sahip oldukları için yerçekimi kuvveti ile ayrılır. Yerçekimi ile çökeltme, büyük kaplardaki serbest suyu çok düşük akış hızlarında ortadan kaldırabilir, ancak emülsiyon haline getirilmiş ve çözünmüş suyu gidermede etkisizdir.

*** Santrifüjleme:
Su ve yağ, yüksek hızda eğirme ile oluşturulan merkezkaç kuvveti ile ayrılır. Santrifüjler suyu yerçekimi ile çökeltmeye göre çok daha yüksek işlem hızlarında ayırabilir, ancak tüm serbest su ve parçacıkları gideremezler ve çalıştırılması ve bakımı zor ve pahalıdır.

*** Emilim:
Su ve yağ, nişasta ve özel emici polimerler gibi hidrofilik ortamın yapısı içindeki suyu emerek ayrılır. Soğurma ortamına sahip filtreler, yağlama yağındaki tüm suyu (serbest su, emülsifiye edilmiş su ve çözünmüş su) çıkarabilir, ancak ortamlarının
doygunluk kapasitesi nedeniyle sınırlı ömre sahiptirler.

*** Birleşme:
Küçük su damlacıkları liflere yapışır. Akış, damlacıkları daha büyük damlacıklar oluşturmak için birleştirildikleri fiber kesişim noktalarına iter. Su, yağlama yağından daha yüksek bir özgül ağırlığa sahip olduğu için, su damlacıkları elyaftan salınır ve dibe çöker. Birleştirme filtreleri yüksek işlem oranları ve düşük enerji maliyeti sunar, ancak yüksek viskoziteli yağlarda o kadar etkili değildir. Birçok birleşik filtre de yüzey aktif maddeler tarafından etkisiz hale getirilir.

*** Vakumla Yağdan Su Ayırma:
Su ve yağ karışımları, farklı kaynama noktalarından dolayı vakumlu damıtma ile ayrılabilir. Vakumlu Yağdan Su Ayırma serbest su, emülsifiye edilmiş su ve çözünmüş suyu ortadan kaldırabilir. Vakum odasındaki basıncı düşürerek, su daha düşük bir sıcaklıkta buharlaşır. Vakumlu kurutucular 680 cSt'ye kadar olan yağlardan suyu etkili bir şekilde çıkarabilir ve genellikle yüzey aktif maddelerden etkilenmez.
Su Bir Yağlama Sistemine Nasıl Girebilir?

Su (buhar veya sıvı halde) üç ana farklı kaynaktan ve üç farklı biçimde bir yağlama sistemine girebilir.

Merkezi Yağlama Sisteminin Yağına Su Girişinin Üç Ana Kaynağı

* Mekanik Ekipman : Su, aşınmış contalar, mil labirentlerindeki sızıntılar ve salmastra yoluyla yağlama sistemine gireri.

* Isı Eşanjörü : Su, aşınmış ve hasar görmüş ısı eşanjörü vasıtasıyla contalardan ve kırılmış hatlardan yağ sistemine kolayca sızabilir. Isı eşanjörü conta arızalarını önlemek için su veya yağ darbesinden her zaman kaçınılmalıdır.

* Çevre : Havadaki su buharı ve nem, havalandırma kapakları aracılığı ile yağlama sistemi tankına / tanklarına girer. Ortam sıcaklıklarındaki ve bağıl nemdeki değişim, sisteme su girişini etkiler ve bu da yoğunlaşma veya soğurma yoluyla olabilir.


Yağdaki Su Biçimleri Nasıldır?

** Serbest Su : Yağ ile sade su karıştırılmamış durumdadır. Serbest su, yüksek yoğunluğu nedeniyle yağlama tanklarının dibine çöker.

** Emülsifiye Su : Yağdaki küçük su damlacıkları, emülsifiye su olarak bilinir. Tipik olarak su, yüksek kesmeli karıştırma ile dağıtılır. Emülsifiye su, serbest su olarak kabul edilebilir, ancak çok kararlı olabilir ve yağdan kolayca ayrışıp tankların dibine çökmeyebilir.

** Çözünmüş Su : Yağ ile çözelti içinde emilen suya denir. Yani su ile yağ molekülleri moleküler olarak birleşmiştir. Çoğu hidrokarbonda çözünmüş suyun çözünürlüğü, ortam sıcaklığında 150 ppm'den azdır.

Dünya yağ temizlik standartlarına göre yağın içinde 200 ppm'den daha az su varsa o yağın içinde su yok kabul edilir.

Suyun Etkisi :

Çoğu kirlilik, yağlama maddesinin viskozitesinde bir değişikliğe yol açarak kalınlaşmasına veya incelmesine neden olabilir. Viskozitenin bir yağlayıcının en önemli fiziksel özelliği olduğunu unutmayın.

Viskozitede herhangi bir değişiklik olduğunda, ekipman güvenilirliği üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır. Su kirliliği, kararlı emülsiyonlar ve daha yüksek viskozite ile sonuçlanır. Ayrıca, yüzeyleri ayrı tutmak için gerekli olan film mukavemetinin kaybına da neden olacaktır. 

Su kontaminasyonu ayrıca yağlama maddesinin baz yağı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve oksidasyon, hidroliz ve havalandırma gibi sorunlara neden olur. Oksidasyon ve hidrolizde su, mineral yağların ve bazı sentetiklerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinde, asit oluşumuna, viskozite değişikliğine, vernik ve çamura yol açan değişiklikleri teşvik eder. 

Nosas-15.jpg
Nosas-13.jpg
Nosas-14.jpg
Nosas-10.jpg
Nosas-17.jpg
img_0808.jpg
img-20200625-wa0000.jpg