ATAN FİLTRASYON SİSTEMLERİ SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

TALEP ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TALEP

İşletmemizde 20 adet hidrolik sistemde yaklaşık 20 ton hidrolik yağ mevcuttur. Genellikle her bir hidrolik sistemde yaklaşık 1000 lt yağ mevcuttur. Hidrolik sistemimizde oransal ve servo valfler ve komponentler mevcuttur.

Bu yağlarımız genellikle kısa sürelerde aşırı oranda kirlenmektedir. Ayrıca sıcaklık farklarından dolayı oluşan su buharlaşma ve yoğuşma ile yağın içine karışmaktadır.

Hem kirlenmiş yağımızın temizlenmesi (partikül filtrasyonu), hem de yağın içinde buharlaşmadan ötürü oluşan az mikitardaki suyun yağdan ayrıştırılması için bir yağ filtrasyon sistemine ihtiyacımız var.

Bize ne önerebilirsiniz?
Hidrolik Yağ
Genellikle hassas yağ filtrasyon işleminin yapıldığı yağ türleri Hidrolik yağlar ve Türbin yağları gibi hassas sistemlerde dolaşan ve yüksek performans gösteren yağlardır. Bu her iki yağ tipi de birbirine çok benzer. Bu sebeple bu tip yağlarda mutlak suretle 3 mikronluk hassas filtrasyon yapılmalıdır.
Tank Sayısı : 20 adet
Hidrolik sistem sayısı (yağ tankı) arttıkça yağ filtrasyon cihazı seçiminde debi önemli bir kriterdir. Hassas yağ filtrasyon işlemi için uygun zamanda uygun debili cihazlarla ideal filtrasyon yapılır. En sağlıklısı 7/24 -365 gün filtrasyona devam edilmesidir. Çok fazla sayıda hidrolik sistem olan işletmelerde birkaç adet hassas yağ filtrasyon cihazı daha etkili bir çözümdür.
Partikül Kirliliği - Yüksek
Hidrolik sistemlerde oluşan partikül kirliliğinin başlıca sebepleri şunlardır. Ağır çalışma koşulları, yağın kalitesi, hidrolik sistemin durumu, düzenli bakım yapılmaması, yağ tanklarına kirlilik girişinin müsait olması, tank kapak contalarının eskimesi ve hasar görmesi, kapağın açık bırakılması, yağ dolumu esnasında yağın kirletilmesi, yağın depolandığı alanın temiz olmaması, tank temizliğinin düzenli olarak yapılmaması, hidrolik sistem arızaları ...
Detaylı Yağ Analizi - Mevcut
Detaylı Yağ Analizi bize yağın durumunu gösterir. Partikül kirliliği (NAS6 veya NAS8), su muhteviyatı (en fazla 200 ppm), TAN değeri (yağın yaşlılığını ve değişim zamanını gösterir - en fazla 2 olduğunda yağın değiştirilmesi gerekir), viskozite (limitler -/+ %10), Element Analizi (düzenli yağ analizi yapıldığında yağın kirlenme sebepleri tespit edilebilir ve önleyici bakım için önemlidir)

ÇÖZÜM


Hidrolik sistemler yapısı gereği oldukça hassas sistemlerdir. Bu sistemlerde kullanılan yağların Dünya Yağ Temizlik Standartlarına göre (NAS1638 / ISO4406.1999) oransal hidrolik sistemler için NAS8, servo hidrolik sistemler için NAS6 seviyesinde olması gerekmektedir.

Sıfır yağlar bile yağın markasına göre değişmekle birlikte genellikle NAS9 / NAS10 seviyesindedir. Yani sıfır yağlar bile aslında hidrolik sistemler için kirlidir.

İşletmenizdeki ortalama 1000 lt yağ içeren 20 adet hidrolik sistem için size önerdiğimiz cihazlar (sistemler) aşağıdadır.

Burada cihazlarla ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca cihaz resmine tıklayarak doğrudan cihazla ilgili sayfaya ulaşabilir ve cihazla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.
AFS HİPPO SİSTEM
Image
NOYAS FG SİSTEM
Image
SFC-3000 SERİSİ
Image