ATAN FİLTRASYON SİSTEMLERİ SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

YAĞDAN VERNİK ALMA HİZMETİ

VERNİK NEDİR?

Vernik, rulmanlar ve servo valfler dahil olmak üzere türbin yağlama sistemi içindeki sıvı ile ıslanan yüzeylerde oluşan ince, çözünmez film birikintisidir. Malzeme, çok çeşitli yağ katkı maddeleri ve baz sıvısında sınırlı çözücüye sahip olan yüksek moleküler ağırlıklı termo-oksidatif sıvı parçalama bileşiklerinden oluşur. 

Bu bileşikler, doğaları gereği kutupsaldır ve sisteme, sıvı koşullarına ve bunların polar afinitelerine bağlı olarak zamanla baz sıvısından ıslanan yüzeylere göç etmeye başlar. Başlangıçta, yüzeyler altın / ten rengi bir renk gösterir ve sonunda sert, cila benzeri bir malzemeye dönüşen daha koyu sakız benzeri tabakalar oluşturur. Bu çözünmeyen malzemelerin kimyasal bileşimleri türbin çalışma koşullarına, akışkan baz stoğuna ve katkı maddesinin türüne bağlı olarak değişir.

Verniğin Neden Olduğu Sorunlar

 • Isı eşanjörlerinin etkinliğini azaltarak sıvı sıcaklığını kontrol etmeyi zorlaştırır.
 • Valf bileşenlerinin, yük dişlilerinin ve bazı durumlarda yatak yüzeylerinin aşınma oranlarını artırın.
 • Anti-oksidan sistemle reaksiyona girerek yağlayıcının ömrünü kısaltır.
 • Erken filtre değişimlerine ve yağ akışı kısıtlamalarına neden olur
 • Conta ömrünü azaltın ve yağ sızıntısını artırır.

Kullanımdaki veya depodaki herhangi bir yağlayıcı, yağın tipine, çalışma koşullarına ve çevreye bağlı olarak zamanla bozulacaktır. Yağ eskidikçe bileşimini ve fonksiyonel özelliklerini değiştirir. Bozunma işlemi sırasında, tümü makineler için korozyon, yapışkan valfler, vernik vb. gibi maliyetli sonuçlara yol açacak bir dizi istenmeyen ürün oluşur.

 

VERNİK NASIL OLUŞUR?

Tüm türbin yağları, normal çalışma koşulları altında bile çözünmeyen maddeler oluşturur. Üretim hızı, şiddetli veya olağandışı çalışma koşulları altında hızlandırılır. 

Oksidasyon, sıcak noktalar, kimyasal kontaminasyon, filtre ile ilgili elektrostatik boşalma, mikro dizel ve adyabatik sıkıştırma gibi faktörlerin vernik üretim kaynakları arasında olduğu düşünülmektedir.

Tipik hidrokarbon bazlı sıvılar, yağda çözünmeyen çamur / vernik üretmek için oksidatif bozunma / polimerizasyona uğrar. Termal oksidasyon sırasında asitler, alkoller, esterler, ketonlar vb. Dahil olmak üzere bir dizi oksijenli kimyasal bileşik üretilebilir. 

Bununla birlikte çalışmalar, vernik öncüllerinin ağırlıklı olarak molekül başına iki oksijen atomu içeren türlere sahip olduğunu göstermiştir. vernik oluşumunda aktif ara maddeler olarak hidroksil asitler. 

Vernik oluşumundan sorumlu kimyasal türler her zaman temel stokla ilgili değildir. Katkı maddesi paketi ve bunun baz stokla etkileşimi, vernik oluşumunda önemli bir rol oynayabilir.

Oksidasyon sürecini kontrol etmek için sıvılara oksidasyon önleyici katkı maddeleri eklenir. Katkı maddelerinin iki yaygın kategorisi, engellenmiş fenoller ve aromatik aminlerdir.

Engellenen fenoller, radikal temizleyiciler olarak işlev görür. Düşük sıcaklıklar için daha uygundurlar, aminler ise daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans gösterirler.

Image

AFS -TN-VAS cihazları, yağdan vernik ayrıştırma özelliğini birleştirmiş offline ve online filtre sistemleridir. Bu sistemler yağ içindeki çözünmüş ve çözünmemiş verniği ayrıştırabilmektedirler. Yağa vernik karışımı probleminin sürekli olduğu enerji türbinlerinde, hidrolik sistemlerde, yağlama yağı sistemlerinde, dişli yağlarında, jeneratörlerde ve gemi yakıt sistemlerinde, kullanılmaktadırlar. Her sistem için farklı ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerde dizayn edilmektedir. İhtiyacınıza göre tasarım yapılması vernik temizlik değerlerine ulaşıldığı gibi aynı zamanda bu işin ekonomik olmasını da sağlar.

AFS -TN-VAS vernik ayırma sistemlerimiz günlük 100 litreye kadar vernik ayırabilmektedir. Gerçek vernik ayırım oranı , sistem tasarımı, yağ türü, sıcaklık, viskozite, su içeriği ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere bir çok etkene bağlıdır.

AFS -TN-VAS vernik alma sistemi teknolojisi Vakumla buharlaştırma, en etkili temizleme yöntemidir. Bu method su ayırma oranlarını etkin bir şekilde arttırır, enerji tasarrufu sağlar ve kurutma işleminin hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlar. 

Çalışma Prensibi

ATAN AFS Yağ Filtreleri takılarak metal yüzeylerdeki vernik tortusu miktarı azaltılacaktır. Adsorpsiyon denge davranışı ile açıklanır.

Yüzeylerdeki sıvı (yağ) ve vernik gibi iki faz arasında bir denge vardır. Yağ daha temiz hale geldiğinde, yağdaki yağ bozunma ürünlerinin konsantrasyonu azaldığı için sistemdeki tortular kararsız hale gelir. Bu, bileşikler üzerinde adsorbe edilen vernik miktarının çıkarılmasıyla sonuçlanacaktır. 

Başka bir deyişle bu, metal yüzeylerdeki yağ bozunma ürünlerinin salınması anlamına gelir. Yağ, sistem temizleyicisi olarak işlev görür.


YAĞDAN VERNİK ALMANIN FAYDALARI

 • Yağın ve sistem birleşenlerinin ömrü artar.
 • Yağ değişiminin azalması.
 • Yağın yağlama özelliğinin artması.
 • Sistemden bağımsız olarak çalışabilir.
 • Kontrolsüz arızaları önler ve bakım maliyetlerini azaltır.
 • Sisteme bağlamak ve sistem kullanımı kolaydır. 

Uzun yılların deneyimiyle, ATAN AFS üretimini yaptığı AFS-TN-VAS cihazları ile, hidrolik ve yağlama sistemlerinden su ayrımı ile ilgili geniş bilgi birikimine sahip ve birçok uygulamaya uyum sağlayacak su ayırma ekipmanları ve hizmetleri sağlayabilmektedir.

 

Image
Image